Bymejeri | Skärvången

 Mycket har hänt under detta år..covid, nya medarbetare, nya kunder, prov på nya ostsorter,

sist men inte minst nya delägare. Nu ser vi fram emot en trevlig och spännande vinter.