Miljöpolicy | Bymejeri | Skärvången

Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Vår miljöpolicy när det gäller djuretik, ekologi, kemi, energi och moral. Att jorden börjar bli illa åtgången av oss människor, det är det nog ingen som tvivlar på idag. Allt pekar på att vi går i rask takt, rakt mot en säker undergång om vi inte alla tar till oss problemet, och börjar leva på ett för jordklotet mindre tärande sätt. All småskalig och hantverksmässig förädling från eget jordbruk andas redan i dag av ett helt nytt/gammalt sätt, att handskas med naturrikedomarna.

 

Ett långsiktigt och hållbart jordbruk, ett öppet landskap, där en biologisk mångfald av djur och växter berikar jorden, det är vad vi i Skärvången vill arbeta för. I fjällnära jordbruk har det av hävd inte används varken konstgödsel eller ogräsbekämpningsmedel. Det tänker vi fortsätta med. Vi är övertygade om att i allt miljöarbetet måste var och en dra sitt strå till stacken för att lämna ett så litet fotspår efter sig sitt livsrum som möjligt, och göra de han kan för miljöns bästa.

I Skärvången har vi valt att inte ekologiskt certifiera oss. Vi tror att det fortfarande går att titta folk i ansiktet, och rakt och klart förklara hur vi jobbar. Att öppna upp verksamheten för insyn i alla dess led från jord till förädlingen i mejeriet, har varit vårt sätt att skapa förtroende för våra produkter hos konsumenten.