Mejerihistoria | Bymejeri | Skärvången

Mejerihistoria

1900-talets inledning

Under 1900-talets början fanns två mejerier, ett i Stångviken och ett i Skärvången. Mejeriet i Skärvången har ett ystningskar som tar 1500 liter och tar emot all mjölk från byns bönder.

 

1986

Tor och Roland kommer till Skärvången. I Skärvången fanns då 5 mjölkleverantörer till NNP. Byn har under detta år ca 80 kor.

 

1987

Startar getgården med att leverera get mjölk till Bredbyns getmejeri. Gården har 90 getter.

 

1988

Tor och Roland blir de första som får hyra ett mobilt mejeri av Länstyrelsen, det som i dag är Eldrimner. Börjar skicka komjölk till NNP.

 

1989

Byn börjar att fundera på framtiden, bildar byalag med en rad  träffar. Från och med nu så är Vuxenskolan involverad i en mängd aktiviteter för att stödja byns uppvaknande glesbyggdskamp.

 

1990

Tor och Roland bygger eget mejeri. Med ett ystningskar på 1500 liter.  Sörbodarna återinvigs efter 30 år i träda. 5 olika getbönder har sambetet på sommaren all mjölk körs till mejeriet. Nu börjar koost-tillverkningen i mejeriet. Bleu, Brie och Camembert.

 

1992

Bönderna börjar intressera sig för mejeriet, vi gör jul-ost tillsammans.

 

1993

Bönderna börjar diskutera framtiden i bygden, hur skall jordbruket överleva?

 

1995

EU-inträdet. Nu finns tre gårdar med mjölkproduktion, dessa planerar gå samman och bygga ett gemensamt bymejeri.

 

1998

De tre gårdarna bildar Skärvångens Jordbruk AB och Skärvångens Bymejeri AB, efter en lång och seg process så beslutar sig de tre familjerna Magnusson, Olsson och Norrman att sätta spaden i jorden.

 

1999

Leverans av komjölk till Milko upphör, all mjölk i byn går till det lilla gårdsmejeriet. Totalt ca 400 000 kg ko- och getmjölk. Alla ost går ut via Jämtspira.

 

2000

Invigs det nya mejeriet med pompa och ståt. De kostade ca 7.4 miljoner att bygga, 12 man jobbar i jordbruk och mejeri.

 

2001

Mejeriet börjar med café och ostbuffé.

 

2002

Flyttas lagret till gamla slakteriet i Östersund. Mängden ost ökar hela tiden. Så även antalet som arbetar. Getgården flyttas till Häggsjön 190 getter finns nu.

 

2004

Köper mejeriet gamla butiken och flyttar över försäljning och buffé till andra sidan gatan.

 

2005

En ny modern koladugård samt ungnötsstall byggs i Stångviken för 60 mjölkande kor och 60 ungdjur. Kostnad 5.8 miljoner. Den gamla getgården renoveras  för 1 miljon och ska ha 200 getter så småningom.

 

2006

Surströmmingsosten släpps. Success!

 

2007

Mejeriet har nu fördubblat sin mjölkinvägningen med hjälp av inköpt mjölk och den ny getgården. Nu finns 70 kor och nästan 400 getter i Stångviken, Skärvången och Häggsjön. Bymejeriet får Guldstjärnepriset  för god serviceanda. Ett nytt pris i högen av priser som kommit till under åren. Mejeriet har i fler år varit  Krokoms kommuns största turistmål. I mejeri, lager och jordbruk jobbar 24 personer. Omsättning ca 18,5 miljoner.

 

2008

Inget att rapportera.

 

2009

Inget att rapportera.

 

2010

Inget att rapportera.

 

2011

Inget att rapportera, ännu…