Mejeriet | Bymejeri | Skärvången

Mejeriet

Mejeriet

 

I vårt lilla mejeri förädlar vi ca 500 000 liter komjölk och ca 400 000 liter getmjölk, till ett 25-tal av de läckraste dessertostar. Ett mathantverk som vi lärt oss i sydeuropa och då framförallt i Frankrike. Efter att mjölken blivit pastöriserad, sker allt förädlingsarbete för hand. Allt för att få det bästa resultat. Att tillverka högkvalitativ dessertost handlar framför allt om den personliga omsorgen, en god hygien, en mjölk av bästa kvalité, utvalda syra- och mögelkulturer. Sen ska osten lagras i rätt temperatur, och långsamt mogna fram till det där lilla extra som tillsammans med  alla övriga förtecken skall göra den till de bästa av de bästa. Klicka på om ost så får du lära dig mycket mer om hemligheterna, bland annat får du följa mjölkens väg till färdig ost.

 

Personalen i mejeriet går ett flertal kurser varje år, på de välkända nationella centret för småskalig och hantverksmässig mat produktion, Eldrimner. Vi reser även årligen på studieresor  i Sydeuropa för att lära oss mer. Då framförallt under ledning av expertis i Frankrike. På detta sätt försöker vi hela tiden hålla oss långt framme för att tillägna oss de senaste rönen kring de biologiskt naturliga och hantverksmässiga sättet, att framställa ost.

 

Mejeriet  är byggt efter nu gällande EU-direktiv och livsmedelslagstiftning, och givetvis står vi under livsmedelsverkets kontroll genom försorg av Krokom Kommuns miljö och hälsa. Vi har ett väl fungerande egenkontroll program med bland annat riskanalyser och kontinuerliga bakteriekontroller av våra produkter. Vi har ett väl fungerande lager utformat för att skapa den bästa miljö för de mögelkulturer som växer på våra ostar och ger dem sin ädla arom. När osten bildat ett lagom tjockt mögelskikt, packas den för hand, får sin etikett och är därmed klar att sändas ner till vårt försäljningslager i Östersund.