Getter | Bymejeri | Skärvången

Getter

Getter

På getgården i Skärvången finns det idag 190 getter och ett 70-tal killingar. Sedan 2005 går getterna i kall lösdrift med tillhörande mjölkstall där de kan mjölkas 50 getter i taget. Getterna är av Svensk lantras, en gammal ras som under en tid, på grund av sitt ringa antal varit utrotningshotade. Dock har det under de senaste åren i takt med att intresset för de Svenska mathantverket ökar , inneburit att getantalet nu stiger igen. Något som i sin tur visar på att våra husdjur räddas undan utrotning främst genom att vi kan göra dem intressanta och behövda.

Getterna mjölkar ungefär 1200 liter/år i snitt med högsta dagssnitt på ca 5,5 liter/get och dag. Getterna killar från  januari till april och får ca 2-3 killingar i snitt. Tyvärr så har det genom tiderna inte funnits något intresse för de fina köttet på ungdjuren. Dock syns det som intresset för köttet är på uppåtgående, och då framförallt i restaurangvärlden och bland människor från andra kulturer.

Getter har anlag för alla hårtyper, färger och former på hornen, därför är det lätt att på en relativt kort tid göra en liten egen ras om man vill, som har en viss färg kort el, långt hår osv. På sommaren brukar getterna få komma upp på fäboden Sörbodarna belägen  mellan Bakvattnet och Häggsjövik.  Gå gärna in i fotoalbumet och titta på bilder på ”geteriet”.